Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Az Alsóboldogfalvi védett lakóotthon felnőtt fogyatékkal élő személyek számára megyei szinten különleges támogatást biztosít a veszélyeztetett fiatalok – a gyermekvédelmi rendszerből 18 életév betöltése után kikerült fiatalok számára. A központ fő célja a társadalmi igények, valamint a speciális, egyéni, családi vagy csoportos igények kielégítése a nehéz helyzetek leküzdése, a társadalmi kirekesztés kockázatának megelőzése és leküzdése, a társadalmi befogadás elősegítése és az életminőség javítása. A központ maximális befogadóképessége 9 személy.

 • a kedvezményezettek életkörülményeinek figyelemmel kísérése;
 • a kedvezményezettek tájékoztatása és tanácsolása a közösség erőforrásaihoz és lehetőségeihez való hozzáférés, illetve azok kiaknázása érdekében, mint pl. az egészségügy, oktatás, munka, szabadidős tevékenységek stb.;
 • az önálló életvitelhez szükséges képességek fejlesztése: önkiszolgálás, önigazgatás, vásárlás, költségvetés-kezelés és egyebek;
 • foglalkoztatási támogatás: a munkahely azonosítása, elfoglalása és megtartása, foglalkozási terápia;
 • közvetítés: a kedvezményezettek társadalmi kapcsolatainak optimalizálása a védett lakásokban és a közösségben;
 • sürgősségi beavatkozás a kedvezményezettek válsághelyzeteinek megoldása érdekében: balesetek, konfliktusok, betegségek stb.
 • segítségnyújtás és a védett házban lakó kedvezményezettek helyzetének figyelemmel kísérése a nap 24 órájában, szakosított személyzet mellett;
 • szabadidős tevékenységek: fogyatékkal élők felépülését célzó tevékenységek, zenehallgatás, tévénézés, kirándulások, sport- és kulturális tevékenységek, városlátogatás, séták, különféle rendezvényeken való részvétel (nyílt nap, névnap, más rendezvények).
 • igazolják, hogy állandó lakóhellyel rendelkeznek Hargita megyében;
 • be vannak sorolva egy fogyatékossági fokozatba;
 • a fogyatékosság értelmi, vagy ehhez társuló típusú;
 • betöltötte a 18. életévét;
 • fennáll a társadalmi kirekesztés kockázata;
 • nincs lehetőség a családba való visszailleszkedésére;
 • szeretné, ha beutalnák a központba;
 • a pszichológiai és társadalmi felméréseket követően elfogadottnak van nyilvánítva.
 • személyi igazolvány eredetiben;
 • orvosi látlelet eredetiben;
 • orvosi vizsgálatok;
 • szociális ankét;
 • egyéni értékelőlap;
 • egyénre szabott beavatkozási terv (PII).

A kérelmező iratait bemutatják a Hargita megyei fogyatékos felnőttek felmérésével foglalkozó bizottságnak, amely döntést hoz a fogyatékossággal élő felnőtt beutalásával kapcsolatosan az alsóboldogfalvi védett lakóotthonba.

A kedvezményezettek befogadása a központba az üres helyek számának függvényében történik.

A központ szerződést köt a kedvezményezettel a szociális szolgáltatások biztosítását illetően. A szerződés tartalmazza a felek jogait és kötelezettségeit, és két eredeti példányban készül. A szerződés időtartama az aláírástól a kedvezményezett védett házból való kilépéséig tart.

A kedvezményezettek, illetve családjaik a hatályban levő jogszabályok szerint kötelesek hozzájárulni a kapott szociális szolgáltatások költségeinek kifizetéséhez, a jövedelem szerint.

Ha kedvezményezetteknek, illetve családjaiknak nincs jövedelmük, mentesülnek a járulék megfizetése alól.

Központvezető: Feleki Ildikó

telefon: 0733553080

Újszékely község, Alsóboldogfalva 24.sz., Hargita megye

A potenciális kedvezményezetteknek lehetőségük van meglátogatni a központot, hogy megismerjék az életkörülményeket és a tevékenységeket/szolgáltatásokat. A látogatások előzetes időpont egyeztetés alapján történik, a 0733553080 telefonszámon.

Back to top
Megszakítás