Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Bodogaia asigura la nivel județean asistență specială tinerilor aflați în situație de risc – tineri ieșiți din sistemul de protecție al copilului după împlinirea vârstei de 18 ani. Obiectivul principal al centrului constă în a răspunde nevoilor sociale, precum și a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții. Capacitatea maximă a centrului este de 9 locuri.

 • supravegherea condițiilor de viață ale beneficiarilor;
 • consilierea și informarea beneficiarilor pentru a accesa și valorifica resursele și facilitățile comunității: sănătate, educație, muncă, activități recreative etc.;
 • dezvoltarea abilităților de viață independentă: autoservire, autogospodărire, efectuarea cumpărăturilor, gestionarea bugetului și altele;
 • suport pentru angajare: identificarea, ocuparea și păstrarea unui loc de muncă, ergoterapie;
 • mediere: optimizarea relațiilor sociale ale beneficiarilor în locuința protejată și în comunitate;
 • intervenție în caz de urgență pentru rezolvarea unor situații de criză ale beneficiarilor: accidente, conflicte, boală etc.;
 • asistența și monitorizarea situației beneficiarilor rezidenți în locuința protejată timp de 24 de ore din 24, cu personal de specialitate;
 • activități de petrecere a timpului liber: activități pentru recuperarea handicapului, audiții muzicale, vizionări programe TV, excursii, activități sportive și culturale, ieșiri în oraș, plimbări, participarea la diverse evenimente (ziua porților deschise, onomastici, alte evenimente).
 • fac dovada că au domiciliul stabil în județul Harghita;
 • sunt încadrați într-un grad de handicap;
 • tipul de handicap este mental sau asociat;
 • să aibă vârsta de peste 18 ani;
 • se confruntă cu riscul excluziunii sociale;
 • nu are posibilitatea de reintegrare în familie;
 • dorește să intre în acest centru;
 • este declarat ca acceptat, în urma evaluărilor din punct de vedere psiho-social
 • act de identitate în original;
 • fișă medicală în original;
 • analize medicale;
 • ancheta socială;
 • fișă de evaluare individuală;
 • plan individualizat de intervenție (PII).

Dosarul solicitantului va fi prezentat, în fața Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Harghita, care va hotărî  internarea în Locuința Protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Bodogaia.

Primirea beneficiarilor în centru se face în limita numărului de locuri rămase libere.

Centrul încheie cu beneficiarul un contract pentru acordarea de servicii sociale, care este redactat în două exemplare originale și conține drepturile și obligațiile părților. Durata contractului este de la semnare până la ieșirea beneficiarului din locuință protejată.

Beneficiarii, respectiv familiile acestora sunt obligați să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite în funcție de venituri conform legislației în vigoare.

În cazul în care beneficiarul sau membrii familiei nu realizează venituri, sunt scutiți de plata contribuției.

şef centru: Feleki Ildikó

telefon: 0733553080

Comuna Secuieni, sat. Bodogaia, nr. 24, jud. Harghita

Beneficiarii potențiali au posibilitatea de a vizita centrul pentru a cunoaște condițiile de locuit și de desfășurare a activităților/serviciilor, în baza programării anterioare la numărul de telefon: 0733553080

Back to top
Skip to content