Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ECVET AGENT – ECVET based Agricultural Entrepreneurship Training Programme for young Roma and other disadvantaged unemployed

ECVET AGENT – ECVET based Agricultural Entrepreneurship Training Programme for young Roma and other disadvantaged unemployed  – Programul de instruire în domeniul antreprenorialului agricol bazat pe ECVET (Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională) adresat tinerilor romi și alte grupuri vulnerabile, șomeri.

Proiectul a fost realizat în cadrul Programului Erasmus+ (activitate cheie KA2 din domeniul Formării profesionale).

Număr proiect 2014-1-AT01-KA202-000978

Perioada de derulare: 24 luni, între  01.10.2014-30.09.2016

Buget aprobat Direcției: 19554 EUR

Proiectul ECVET AGENT a recunoscut potențialul antreprenoriatelor de a oferi posibilități de angajare durabile pentru solicitanții de locuri de muncă de etnie rromă din Europa. Prin elaborarea unui curriculum nou și practic VET (Educare și Formare Profesională) în domeniul agriculturii, proiectul ECVET AGENT s-a bazat pe abilitățile existente și punctele forte ale acestui grup țintă și a oferit oportunități pentru înființarea unor noi micro-întreprinderi.

ECVET AGENT a fost un proiect interesant, care a oferit o abordare validată și testată privind integrarea economică a rromilor și a asigurat o contribuție reală la sectorul European de Formare Profesională. Toate resursele și suporturile de curs dezvoltate în cadrul acestui proiect au fost fi bazate pe nevoile comunităților rromi, au fost testate în șase țări europene și au fost disponibile în mod gratuit pe site-ul proiectului.

Obiectivul proiectului ECVET AGENT a fost dezvoltarea unui program de Educare și Formare Profesională promovând competențele în domeniul agriculturii alături de pregătirea antreprenorială a rromilor și șomerilor de lungă durată, sprijinindu-i pentru a deveni micro întreprinzători. Principalul grup țintă al proiectului ECVET AGENT a fost reprezentat de șomeri de lungă durată, în special cei de etnie rromă. Cercetările europene și rezultatele acestora arătau că rata șomajului în rândul grupurilor vulnerabile și marginalizate, inclusiv de etnie rromă, este întotdeauna mare, cu aproximativ 26% peste media generală. Rezultatele au scos în evidență și problematica acestor grupuri țintă care se confruntă cu diferite obstacole pentru a intra pe piața forței de muncă.

Analiza noastră inițială arăta nu numai lipsa unui curriculum de Formare și Educare Profesională adecvat și centrat pe dezvoltarea competențelor acestui grup țintă ci și lipsa unei recunoașteri generale privind abilitățile și capacitățile de învățare ale acestui grup. Proiectul ECVET AGENT a fost elaborat de către un consorțiu format din opt parteneri reprezentând următoarele țări: Germania, Irlanda, Slovacia, Italia, România, Republica Cehă, Croaţia și Austria. Proiectul a fost finanțat de către Programul Erasmus+ 2014-2020. Consorțiul de proiect a inclus ONG-uri, organizații municipale, furnizori EFP, organizații de servicii și organizații private care au lucrat împreună pentru a elabora și a dezvolta programul de formare propus colaborând cu părțile interesate și membrii grupului țintă. Mai mult, partenerii proiectului reprezentau diferite țări din Europa, acoperind o arie geografică largă, oferind astfel o perspectivă europeană reală privind rezultatele și realizările proiectului. Acest lucru a avut un efect pozitiv pe transferabilitatea rezultatelor în țările din afara consorțiului. Mai multe informații puteți găsi pe pagina web a proiectului: http://www.ecvet-agent.eu/

Back to top
Sari la conținut