Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PROIECT: „Creșterea gradului de acoperire a nevoilor de servicii sociale în județul Harghita prin dezinstituționalizarea copiilor aflați în grija statului și dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate”

Proiectul „Creșterea gradului de acoperire a nevoilor de servicii sociale în județul Harghita prin dezinstituționalizarea copiilor aflați în grija statului și dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate”, cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: copii, este implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, în calitate de beneficiar, în baza Contractului de finanțare nr. 5421/05.05.2020. Valoarea totală a contractului este de 6.333.441,11 lei, din care 5.622.322,30 lei reprezintă finanțare nerambursabilă (contribuție UE: 4.015.944,53 lei, buget național: 1.606.377,77 lei). Perioada de implementare a proiectului este de 69 de luni, în perioada 01.04.2019 – 31.12.2024.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale a județului Harghita, prin construirea unui centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii și a două case de tip familial, precum și oferirea de servicii sociale diferite pentru sprijinirea si dezvoltarea a 24 de copii cu dizabilități, beneficiari ai caselor de tip familial, și sprijinirea și asistarea membrilor comunității pentru dezvoltarea competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa, respectiv sprijinirea dezvoltării copiilor cu dizabilități.

Implementarea proiectului va genera efecte pozitive la nivelul societății, cu precădere la nivelul județului Harghita

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru cei 24 de copii cu handicap sever, implicați în procesul de dezinstituționalizare, prin dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate;
  2. Realizarea a 2 case de tip familial și a unui centru de consiliere pentru copii
  3. Dotarea centrului și a celor doua case de tip familial.

Date de contact al BENEFICIARULUI

  • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita
  • Piața Libertății, nr. 5,
  • 530140 Miercurea-Ciuc, jud. Harghita
  • Telefon: 0266-314711
  • Fax:       0266-207754
  • E-mail: office@dgaspchr.ro

https://www.fonduri-ue.ro/por-2014

https://www.adrcentru.ro/#

Back to top
Sari la conținut