Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informațiile referitoare la modalitatea de depunere a documentelor necesare în vederea evaluării complexe a copiilor și a încadrării în grad de handicap pe durata stării de alertă se găsesc sub meniul Covid-19.

Serviciul de evaluare complexă a copilului asigură interesul superior al copiilor cu dizabilități și dificultăți de învățare și/sau adaptare socio-şcolară care necesită încadrarea într-un grad de handicap, prin garantarea și respectarea drepturilor acestora.

Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilități este înființat în temeiul art. 21 din HG 1437/2004 (privind organizarea si metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului) și are următoarele atribuții:

 • verifică îndeplinirea condițiilor și a documentelor necesare pentru încadrarea în grad de handicap;
 • verifică la DSP atunci când certificatul medical tip A5 este emis de o unitate abilitată în alt județ/sector, dacă se consideră necesar;
 • verifică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică atunci când fișa de evaluare psihologică este semnată de un psiholog atestat în alt județ/sector, dacă se consideră necesar;
 • solicită documentele lipsă sau suplimentare pentru conformitate profesioniștilor implicați în evaluare/părinților/reprezentantului legal/managerului de caz numit pentru copiii din sistemul de protecție specială;
 • realizează evaluarea socială în condițiile prevăzute de art. 23 alin. (2) și art. 50 lit. b); f) realizează evaluarea psihologică în condițiile prevăzute de prezentul ordin în situațiile în care numărul de psihologi din unitatea administrativ-teritorială care asigură gratuit evaluarea psihologică este insuficient;
 • programează o întâlnire cu copilul și părinții/reprezentantul legal în vederea definitivării procesului de aplicare a criteriilor biopsihosociale, în situația în care părinții nu au făcut programare;
 • aplică criteriile biopsihosociale de încadrare în grad de handicap;
 • intervievează părinții și copilul în cadrul întâlnirii programate, ocazie cu care consiliază părinții asupra păstrării documentelor în condiții de siguranță;
 • ține evidența dosarelor care au stat la baza încadrării copilului cu dizabilități în grad de handicap; în acest sens, la nivelul SEC se realizează un registru propriu.
 • Identificarea beneficiarilor;
 • Activități de planificare și monitorizare a intervențiilor și serviciilor pentru copil și familie.
 • Copiii cu dizabilități care necesită încadrarea într-un grad de handicap si domiciliază pe raza județului Harghita.

Pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap sau a accesului la servicii de abilitare și reabilitare, părinții/reprezentantul legal depun la sediul DGASPC cel puțin următoarele documente lizibile:

 • cerere-tip pentru evaluarea complexă și încadrarea în grad de handicap;
 • copie a certificatului de naștere al copilului sau a actului de identitate – 2 ex.
 • copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal – 2 ex
 • copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului;
 • ancheta socială;
 • fișa medicală sintetică;
 • certificatul medical tip A5;
 • copii ale documentelor medicale adiționale;
 • fișa de evaluare psihologică, atunci când este cazul;
 • fișa psihopedagogică;
 • copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare;
 • copie a certificatului de orientare școlară și profesională în vigoare, atunci când este cazul;
 • adeverință de venit al părinților / reprezentantului legal.

Șef serviciu: Sántha-Deák Aletta

Tel. 0266-371-138

0733-553045

Email: secharghita@yahoo.com

sec_copii_hr@dgaspchr.ro

Miercurea-Ciuc, Str. Zöld Péter Nr.6, cod poștal 530311, Jud. Harghita

Luni – Joi:   8,00 – 13,00

Vineri nu avem relații cu publicul

Back to top
Sari la conținut