Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
  • primirea, verificarea, înregistrarea şi gestionarea dosarelor depuse pentru introducerea pe ordinea de zi a ședințelor comisiei
  • întocmirea, înregistrarea şi comunicarea convocărilor la comisie pentru persoanele implicate în soluționarea cazurilor
  • asigurarea înștiințării în termen legal a membrilor Comisiei pentru protecția copilului despre data şi locul desfășurării ședinței acesteia, comunicând totodată  şi ordinea de zi, precum și ținerea evidenței prezenței membrilor comisiei la ședințe;
  • asigurarea consemnării dezbaterilor de la ședințele comisiei şi efectuarea de demersuri pentru punerea în aplicare a hotărârilor stabilite ( redactarea procesului verbal, adrese, circulare, etc.)
  • introducerea în sistemul de evidență informatică a datelor personale ale copilului, a diagnosticului copilului, a datelor despre Raportul de evaluare complexă, a datelor personale ale reprezentantului legal al copilului în vederea întocmirii certificatului de încadrare în grad de handicap
  • comunicarea, în termen legal sau în cel stabilit de Comisie a hotărârilor şi a tuturor celorlalte acte emise de comisie către toate părţile implicate şi către autorităţile  interesate;
  • gestionarea evidenţelor lucrărilor comisiei (registre speciale) și întocmirea actelor emise de comisie care nu necesită luarea unei hotărâri

Referent: Pora Livia/Pătrașcu Clementina/ Kosza Zsuzsanna

Telefon: 0266 207 765, int. 1665

Adresa de e-mail: office@dgaspchr.ro

Miercurea-Ciuc, Piața Libertății Nr. 5, et. III, cam. 307

Back to top
Sari la conținut