Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Scopul serviciului social Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi şi deficienţe de învăţare din cadrul Complexului de servicii Miercurea Ciuc este asigurarea unor activităţi de informare și consiliere socială, de reabilitare psihologică, de recuperare/reabilitare funcțională, precum şi de integrare/reintegrare în familie și societate pentru copii/tinerii cu deficiențe și/sau dizabilități plasați în sistemul de protecție specială al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita.

Asigurarea serviciilor de abilitare și reabilitare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională, precum și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale, respectiv integrării socio-profesionale pentru beneficiari.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi şi deficienţe de învăţare din cadrul Complexului de servicii Miercurea-Ciuc sunt: copii/tineri cu deficienţe de învățare şi/sau dizabilităţi, care beneficiază de o măsură de protecție specială, fiind plasați în Casele de tip familial din cadrul Complexului, precum și copii/tineri aflați în sistemul de protecție specială, încadraţi în grad de handicap care au nevoie de servicii de abilitare şi reabilitare.

 • Beneficiarii sunt copii/tineri cu deficienţe de învățare şi/sau dizabilităţi, care beneficiază de o măsură de protecție specială și sunt plasați în Casele de tip familial din cadrul Complexului
 • Beneficiarii sunt copii/tineri aflați în sistemul de protecție specială, încadraţi în grad de handicap care au nevoie de servicii de abilitare şi reabilitare.
 • direct prin cerere de admitere întocmită de copilul plasat la Casele de tip familial din cadrul CS MCiuc, semnată de unul din părinţi sau întocmită de către tânărul cu deficienţe de învățare şi/sau dizabilităţi, beneficiar al Caselor de tip familial care a împlinit vârsta de 18 ani – aprobată de conducătorul DGASPC Harghita
 • prin referire de către specialiștii echipei pluridisciplinare a Complexului de servicii M-Ciuc dacă după plasarea copilului la casele de tip familial, părinții nu solicită expres acest lucru, sau dacă drepturile părintești ale copilului plasat în Casele de tip familial din cadrul CS MCiuc se exercită de către directorul general al DGASPC HR, respectiv în cazul în care copilul încadrat în grad de handicap, pentru care se propune recuperare funcțională provine de la un alt serviciu/ centru din zona Miercurea Ciuc, aflat în structura DGASPC HR – avizată de conducătorul DGASPC Harghita

La admitere în Centrul de recuperare pentru fiecare beneficiar se întocmeşte un dosar personal, care conţine următoarele documente:

 • cererea de admitere sau documentele prin care se evidenţiază referirea copilului către centru, în original;
 • acte de stare civilă, după caz: certificat de naştere al copilului, carte de identitate a copilului, carte de identitate a părinţilor/ reprezentantului legal, în copie;
 • contractul de furnizare servicii, în original, încheiat între DGASPC HR și familia/ reprezentanţi legali/ alte persoane în grija căruia se află copilul, respectiv cu beneficiarul cu vârsta peste 18 ani;
 • dispoziţia Directorului general al DGASPC HR, privind instituirea plasamentului în regim de urgenţă sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată privind instituirea măsurii de protective la un serviciu din cadrul DGASPC HR;
 • dosarul de servicii.
 • Servicii medicale zilnice/periodice/speciale;
 • Servicii de abilitare și reabilitare (psihologice, psihopedagogice, kinetoterapeutice);
 • Servicii sociale oferite de asistentul social;
 • Servicii de educare non-formală, organizarea timpului liber;
 • Activitățile recreative și de socializare (aceste activități vizează atât cele realizate în incinta Centrului de recuperare cum ar fi activități culturale, de artă, sportive, audiovizuale, de dans etc., cât și cele în afara complexului, prin participarea la diferite evenimente organizate în oraș, cum ar fi spectacole, expoziții, diferite programe sociale, culturale, artistice, sportive.).

Șef centru: Dászkel Ildikó

Telefon: 0733553065

E-mail: csmciuc@gmail.com

Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 45

Back to top
Sari la conținut