Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Centrul de recuperare cu regim de zi funcționează la sediul Complexului de servicii din Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 18, într-o clădire adecvată, sigură, adaptată serviciilor pe care le oferă, precum și particularităților beneficiarilor. Se află într-un loc accesibil tuturor membrilor comunității din punct de vedere al existenței mijloacelor de transport și de amplasare a celorlalte servicii din comunitate de care pot beneficia. În incinta centrului există cabinet psihologic, cabinet psihopedagogic, cabinet kinetoterapeutic, cabinet medical, respectiv o sală polivalentă pentru activități educative non-formale, respectiv pentru ședințe și instruiri. Toate spațiile sunt accesibile permițând mobilitatea și autonomia copiilor.

Asigurarea serviciilor de abilitare și reabilitare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională, precum și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale, respectiv integrării socio-profesionale pentru beneficiari.

Beneficiarii Centrului de recuperare sunt copii/tineri cu deficiențe și/sau dizabilități plasați sau găzduiți în Casele de tip familial nr. 1-7 și copii/tinerii cu dizabilități și/sau deficiențe de învățare, beneficiari ai sistemului de protecție specială a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, încadrați în grad de handicap.

  • Servicii medicale zilnice/periodice/speciale;
  • Servicii de abilitare și reabilitare (psihologice, psihopedagogice, kinetoterapeutice);
  • Servicii sociale oferite de asistentul social;
  • Servicii de educare non-formală, organizarea timpului liber;
  • Activitățile recreative și de socializare (aceste activități vizează atât cele realizate în incinta Centrului de recuperare cum ar fi activități culturale, de artă, sportive, audiovizuale, de dans etc., cât și cele în afara complexului, prin participarea la diferite evenimente organizate în oraș, cum ar fi spectacole, expoziții, diferite programe sociale, culturale, artistice, sportive.).

Accesul copiilor/tinerilor cu dizabilități și deficiențe de învățare la serviciile Centrului de recuperare se face în baza următoarelor documente:

  • în cazul copilului: Certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap și anexa Planul de abilitare și reabilitare, elaborat de Serviciul de evaluare complexă al copilului, aprobat de CPC HR și contract cu familia/reprezentantul legal;
  • în cazul tânărului: Certificatul de încadrare în grad de handicap și anexa Programul individual de integrare și reabilitare socială, emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor  Adulte cu Handicap din cadrul DGASPC HR.

Pe baza evaluării făcute fiecărui copil/tânăr la admiterea în Centrul de recuperare, personalul de specialitate elaborează un program personalizat de intervenție (PPI), care conține serviciile și intervențiile care se adresează copilului/tânărului în cauză.

Șef centru: Dászkel Ildikó

Telefon: 0733553065

E-mail: csmciuc@gmail.com

Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 18

Back to top
Sari la conținut