Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Centrul de Plasament pentru copii cu handicap sever Cristuru-Secuiesc este un serviciu de tip rezidențial pentru protecția copilului cu handicap sever, având drept misiune generală asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, abilitare/reabilitare, educație non-formală și pregătire în vederea integrării/reintegrării familiale și integrării/includerii sociale. Centrul are o capacitate legală de 29 de locuri.

Asigură accesul copiilor cu nevoi speciale pe o perioada determinată la găzduire, îngrijire, reabilitare, educație non-formală și informală, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale.

Copii și tineri cu handicap sever, care beneficiază de măsură de protecție specială, cu vârstă cuprinsă între 2 și 20 de ani.

 • primire, găzduire, îngrijire și întreținere zilnică într-un cadru de viață cât mai apropiat celui familial;
 • asistență medicală generală adaptată permanent nevoilor individuale ale beneficiarilor;
 • educație pentru sănătate, pentru învățare și aplicarea deprinderilor igienice relative la propria persoană și la mediul de viață;
 • abilitare și reabilitare, după caz;
 • asigură un climat afectiv favorabil dezvoltării personalității complexe a copilului;
 • stimulează capacitatea de comunicare a copilului și implicarea acestuia în luarea deciziilor ce-l privesc, în funcție de vârstă și de gradul de dizabilitate;
 • dezvoltă sentimentul de apartenență la un grup social, familial sentimentul de înțelegere și acceptare a situației sale;
 • dezvoltă relațiile copilului cu comunitatea, participă la programe artistice, religioase și stimulează activitățile în comun a copilului din centru cu ceilalți copii din comunitate;
 • asigură accesul la educație non-formală și informală, informare, cultură în funcție de tipul și gradul dizabilității;
 • evaluează evoluția copilului;
 • elaborează programe de intervenție specifică;
 • monitorizează și reevaluează PIP/PIS al copilului;
 • asigură posibilități de petrecere a timpului liber;
 • asigură securitatea beneficiarilor.

Șef centru: Feleki Ildikó

Tel/fax: 0266/243099

E-mail: cphcristur@gmail.com

Cristuru-Secuiesc, Str. Petőfi Sándor, nr. 40

Luni-Vineri 7.00-15.00

Back to top
Sari la conținut