Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Centrul de Plasament pentru copii cu handicap sever Cristuru-Secuiesc este un serviciu de tip rezidențial pentru protecția copilului cu handicap sever, având drept misiune generală asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, abilitare/reabilitare, educație non-formală și pregătire în vederea integrării/reintegrării familiale și integrării/includerii sociale.

Asigură accesul copiilor cu nevoi speciale pe o perioada determinată la găzduire, îngrijire, reabilitare, educație non-formală și informală, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale.

 • primire, găzduire, îngrijire și întreținere zilnică într-un cadru de viață cât mai apropiat celui familial;
 • asistență medicală generală adaptată permanent nevoilor individuale ale beneficiarilor;
 • educație pentru sănătate, pentru învățare și aplicarea deprinderilor igienice relative la propria persoană și la mediul de viață;
 • abilitare și reabilitare, după caz;
 • asigură un climat afectiv favorabil dezvoltării personalității complexe a copilului;
 • stimulează capacitatea de comunicare a copilului și implicarea acestuia în luarea deciziilor ce-l privesc, în funcție de vârstă și de gradul de dizabilitate;
 • dezvoltă sentimentul de apartenență la un grup social, familial sentimentul de înțelegere și acceptare a situației sale;
 • dezvoltă relațiile copilului cu comunitatea, participă la programe artistice, religioase și stimulează activitățile în comun a copilului din centru cu ceilalți copii din comunitate;
 • asigură accesul la educație non-formală și informală, informare, cultură în funcție de tipul și gradul dizabilității;
 • evaluează evoluția copilului;
 • elaborează programe de intervenție specifică;
 • monitorizează și reevaluează PIP/PIS al copilului;
 • asigură posibilități de petrecere a timpului liber;
 • asigură securitatea beneficiarilor.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de plasament pentru copii cu handicap sever Cristuru Secuiesc sunt copii/tineri cu handicap aflați în una din următoarele situații prevăzute de art. 60 din Legea nr. 272/2004, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, pentru care Comisia pentru protecţia copilului Harghita/instanţa de judecată/directorul general al DGASPC Harghita, au dispus instituirea unei măsuri de protecţie specială;

 1. copiii ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdictie, declaraţi judecatoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela;
 2. copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora;
 3. copilul abuzat sau neglijat;
 4. copilul găsit sau copilul părăsit în unități sanitare;

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de plasament pentru copii cu handicap sever Cristuru Secuiesc sunt copii/tineri cu handicap accentuat sau grav.

 1. dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, denumită în continuare DGASPC, privind instituirea/încetarea plasamentului în regim de urgenţă sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată privind instituirea/încetarea măsurii de protecţie;
 2. copia certificatului de naştere al copilului şi, după caz, a cărţii de identitate a acestuia;
 3. copii ale actelor de stare civilă ale părinţilor;
 4. documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;
 5. planul de acomodare a copilului;
 6. planul individualizat de protecţie al copilului;
 7. fişa de evaluare socială a copilului;
 8. fişa de evaluare medicală a copilului;
 9. fişa de evaluare psihologică a copilului;
 10. fişa de evaluare educaţională a copilului;
 11. rapoartele periodice privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială;
 12. rapoartele trimestriale privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit;
 13. contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinţii copilului sau cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani.
 14. alte documente relevante pentru situaţia şi evoluţia copilului în centru.

Admiterea copilului în centrul rezidențial se face cu respectarea  procedurii operaționale de admitere în centru PO DG  15 01.

Șef centru: Feleki Ildikó

Tel/fax: 0266/243099

E-mail: cphcristur@gmail.com

Cristuru Secuiesc, Str. Petőfi Sándor, nr. 40

Luni-Vineri 7.00-15.00

Back to top
Sari la conținut