Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
 • Centrul de asistență și sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale din cadrul Complexului de servicii Miercurea-Ciuc sprijină și asistă părinții/potențialii părinți pentru a face față dificultăților psiho-sociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa și sprijină copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.
 • Centrul de asistență și sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale asigură consilierea psihologică și socială, informarea, susținerea emoțională a copilului, familiei, a persoanei de îngrijire, în scopul readaptării copilului cu probleme psihosociale, a reintegrării familiale și comunitare, precum prevenirea separării copilului de familia sa.
 • Consilierea premaritală a adolescenților/tinerilor aflați la vârsta minimă legală pentru căsătorie.
 • Oferă părinților programe de sprijin și educație parentală pentru formarea și dezvoltarea competențelor și abilităților parentale.
 • Părinții/familia extinsă/familia substitutivă care necesită competențe/deprinderi de îngrijire ale copiilor adaptate noilor principii psiho-pedagogice în domeniu, constată existența unor probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea normală, armonioasă a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente a copiilor ce pun în pericol integrarea lor familială, socială, școlară, profesională.
 • Viitori părinți care doresc să se formeze înainte de nașterea sau adopția copiilor.
 • Adolescenții/tinerii care urmează să se căsătorească.
 • Copii care au probleme de dezvoltare sau dificultăți de integrare în familie, școală sau colectivitate.
 • Consilierea părinților pentru depășirea unor situații de dificultate (divorț, pierderea locului de muncă, conflicte intrafamiliale, boli cronice, decesul unuia dintre soți etc.) care pun în pericol dezvoltarea copiilor sau care generează riscuri de separare a copiilor de mediul lor familial.
 • Informarea părinților în vederea acoperirii nevoilor copiilor.
 • Consolidarea abilităților și cunoștințelor părinților privind îngrijirea și educarea copilului.
 • Sprijinirea și consolidarea copiilor care au dificultăți de dezvoltare și/sau integrare în familie, școală, grupuri socio-profesionale.
 • Programe de sprijin și educație parentală pentru formarea și dezvoltarea competențelor și abilităților parentale oferite părințiilor.
 • Consilierea premaritală a adolescenților/tinerilor aflați la vârsta minimă legală pentru căsătorie.

Pentru a beneficia de serviciile centrului, se depune cerere la sediul DGASPC HR, M.-Ciuc, P-ța Libertății, nr.5/301, sau se solicită direct prin telefon prin accesarea specialiștilor:

psiholog Márk Emese

Tel. 0723-545-472

psiholog Marschal Hajnalka

Tel. 0735-206-095

psiholog György Adél

Tel. 0733-553 081

E-mail: centruldeasistentasisprijin@gmail.com

Miercurea-Ciuc, 530213

str. Revoluției din Decembrie, nr. 26/B/1, jud. Harghita

Back to top
Sari la conținut