Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Scopul Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinți și copii, denumit în continuare CCS, este prevenirea abandonului și a instituționalizării copiilor, prin asigurarea unor activităţi de informare și consiliere socială,  consiliere psihologică/ psihoterapie pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere psihosocială, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii, în vederea facilitării integrării/ reintegrării în viața de familie și a comunității, respectiv pentru promovarea vieții de familie și menținerea relațiilor armonioase dintre părinți și copii.

a) părinți biologici/familii extinse/familii substitutive, alte persoane care au în îngrijire copii care:

 • trăiesc în medii dezavantajate, unde se practică modele de îngrijire și creștere a copiilor care nu corespund sau sunt în contradicție cu modelele general acceptate în comunitate;
 • constată existența/apariția unor probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea normală/armonioasă a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale copiilor ce pun în pericol integrarea lor familială, socială, școlară, profesională.

b) minori care:

 • au tulburări comportamentale, probleme de dezvoltare și/sau dificultăți de integrare în familie, școală sau în colectivitatea în care trăiesc;
 • se confruntă cu diverse adicții
 • sunt în risc de separare de părinți
 • provin din familie aflată în situații de dificultate
 • sunt audiați la nivelul instituțiilor judiciare
 • necesită evaluare psihosocială privind divorț în familie, stabilire domiciliu etc. în urma solicitărilor organelor judiciare

c) copii/tinerii cu probleme psihosociale plasați în sistemul de protecţie judeţean.

 • minori care sunt în risc de separare de părinți; au tulburări comportamentale, probleme de dezvoltare și/sau dificultăți de integrare în familie, școală sau în colectivitatea în care trăiesc; provin din familie aflată în situații de dificultate; sunt audiați la nivelul instituțiilor judiciare; necesită evaluare psihosocială la solicitarea organelor judiciare
 • copii ai căror părinți biologici/familii extinse/familii substitutive, alte persoane trăiesc în medii dezavantajate, unde se practică modele de îngrijire și creștere a copiilor care nu corespund sau sunt în contradicție cu modelele general acceptate în comunitate; se confruntă cu diverse adicții;
 • copii ai căror părinți biologici/familii extinse/familii substitutive, alte persoane care constată existența/apariția unor probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea normală/armonioasă a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale copiilor ce pun în pericol integrarea lor familială, socială, școlară, profesională.
 • sunt copii/ tinerii cu probleme psihosociale plasați în sistemul de protecţie judeţean.

– cererea de admitere, semnată de unul din părinţii copilului sau de către beneficiarul solicitant al serviciilor, şi aprobată de conducerea DGASPC HR sau documentele prin care se evidenţiază referirea copilului de către alte instituții/ servicii, avizate de conducerea DGASPC HR.

– contractul de acordare servicii psihosociale încheiat între DGASPC şi beneficiar/ părinte/reprezentantul legal.

– actele de stare civilă, după caz: certificat de naştere al copilului, carte de identitate a copilului, carte de identitate a părinţilor, în copie.

 • Consilierea părinților pentru depășirea unor situații de dificultate (divorț, pierderea locului de muncă, conflicte intrafamiliale, boli cronice, decesul unuia dintre soți etc.) care pun în pericol dezvoltarea copiilor sau care generează riscuri de separare a copiilor de mediul lor familial.
 • Informarea părinților în vederea acoperirii nevoilor copiilor.
 • Consolidarea abilităților și cunoștințelor părinților privind îngrijirea și educarea copilului.
 • Sprijinirea și consolidarea copiilor care au dificultăți de dezvoltare și/sau integrare în familie, școală, grupuri socio-profesionale.
 • Programe de sprijin și educație parentală pentru formarea și dezvoltarea competențelor și abilităților parentale oferite părințiilor.
 • Consilierea premaritală a adolescenților/tinerilor aflați la vârsta minimă legală pentru căsătorie.

Pentru a beneficia de serviciile centrului, se depune cerere la sediul DGASPC HR, M.-Ciuc, P-ța Libertății, nr.5/301, sau se solicită direct prin telefon prin accesarea specialiștilor:

psiholog Márk Emese

Tel. 0723-545-472

psiholog Marschal Hajnalka

Tel. 0735-206-095

psiholog György Adél

Tel. 0733-553 081

E-mail: centruldeasistentasisprijin@gmail.com

Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 45

Back to top
Sari la conținut