Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Serviciul social „Locuința minim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Miercurea-Ciuc” asigură sprijin şi asistenţă permanentă persoanelor cu dizabilități internate în centru în baza Hotărârii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Harghita, în scopul dezvoltării abilităților pentru o viață independentă, facilitării integrării/reintegrării sociale a beneficiarilor și continuării programelor de recuperare/reabilitare funcțională. Asistența și monitorizarea este asigurată permanent cu personal de specialitate. Capacitatea centrului este de 7 locuri.

Activităţile de bază care se desfăsoară în cadrul serviciului social „Locuința minim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Miercurea-Ciuc” sunt:

 • supravegherea condiţiilor de viaţă ale beneficiarilor;
 • consilierea şi informarea beneficiarilor pentru a accesa şi valorifica resursele şi facilităţile comunităţii: sănătate, educaţie, muncă, activităţi recreative etc.;
 • dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă: autoservire, autogospodărire, efectuarea cumpărăturilor, gestionarea bugetului, altele;
 • suport pentru angajare: identificarea, ocuparea şi păstrarea unui loc de muncă;
 • mediere: optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţa protejată şi în comunitate;
 • intervenţie în caz de urgenţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză ale beneficiarilor: accidente, conflicte, boală etc.;
 • asistența și monitorizarea 24 de ore din 24 de ore cu personal de specialitate a situaţiei beneficiarilor rezidenţi în locuinţa protejată;

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Locuința minim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Miercurea-Ciuc” sunt persoane adulte cu dizabilități aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială, care dețin certificat de încadrare în grad de handicap  pentru care Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  Harghita a decis internarea în serviciul de tip rezidențial. Criterii de eligibilitate:

 • beneficiarii să fie încadraţi într-un grad de handicap;
 • să aibă vârsta de peste 18 ani;
 • să aibă domiciliul în județul Harghita;
 • să se confrunte cu riscul excluziunii sociale;
 • cerere de admitere
 • cartea de identitate şi certificatul de naştere al beneficiarului, în copie;
 • cartea de identitate a soţului/soţiei şi/sau a copilului/copiilor adulţi ori cartea de identitate a membrului/membrilor de familie supus/supuşi obligaţiei de întreţinere conform Codului civil, în copie;
 • după caz, cartea de identitate a reprezentantului legal, în copie;
 • documentul care atestă încadrare în grad de handicap, în copie; PIS, PIRIS.
 • acte doveditoare ale veniturilor (decizie de pensionare, cupon de pensie, ajutoare sociale/speciale, etc.);
 • documente doveditoare a situaţiei locative (copia contractului locuinţei, a contractului de vânzare – cumpărare, copia actului de donaţie, copia actului de moştenire, copia contractului de închiriere), în cazul în care acestea există;
 • anchetă socială – efectuată de primăria de domiciliu/reședință care va cuprinde date complete şi detaliate referitoare la petent şi toate rudele de gr. I indiferent de domiciliul acestora;
 • dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care atestă că acesteia nu i s-a putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate;
 • documentele prin care se recomandă îngrijirea şi asistarea beneficiarului în regim instituţionalizat şi/sau orice alte documente care atestă situaţia beneficiarului şi îi conferă dreptul de a fi asistat şi îngrijit într-un serviciu social cu cazare (centru locuinţă protejată, centru rezidenţial), în copie;
 • adeverinţă de la medicul de familie cu antecedentele personale patologice;
 • investigaţii paraclinice: analize de sânge: HIV/SIDA, VDRL, Ag Hbs şi Ac. anti HVC, radioscopie toracică, etc.;
 • evaluare psihologică;
 • planul personalizat de viitor;
 • deciziei de admitere dispusă de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Harghita;
 • contractul de furnizare servicii semnat de părți, în original;
 • diplomă de studii – copie;

 

Șef centru: Dászkel Ildikó

Telefon: 0733553065

E-mail: csmciuc@gmail.com

Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 18

Back to top
Sari la conținut