Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Furnizarea de servicii de angajare asistată, care este un serviciu adresat persoanelor cu dizabilități și altor grupuri vulnerabile pentru a-i ajuta în obținerea și păstrarea unui loc de muncă de pe piața liberă a muncii. În acest sens Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita a  lansat, în data de 20 februarie 2015, proiectul „TINERI PENTRU VIITOR – ANGAJARE ASISTATĂ”, realizat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Obiectivul general al proiectului era întărirea coeziunii economice şi sociale la nivel județean. În cadrul proiectului la data de 22.06.2015 a fost inaugurat Centrul de Angajare Asistată Gheorgheni. După finalizarea proiectului centrul își continuă activitatea prin acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesională, sprijin în obţinerea şi păstrarea unui loc de muncă pe piața liberă a muncii. Această activitate  este implementată de Biroul de Angajare Asistată din cadrul Serviciului de proiecte, relaţii cu publicul şi violenţa în familie pentru realizarea serviciilor de angajare asistată.

Conform certificatului de acreditare seria HR nr: 22/00021 / 22.03.2017 DGASPC HR este acreditată pentru a presta servicii de informare și consiliere.

 • acordarea serviciilor de informare și consiliere profesională;
 • sprijin în obținerea și păstrarea unui loc de muncă pe piața liberă a muncii
 • servicii de informare și consiliere profesională, care se bazează pe procedura biroului de angajare asistată;
 • oferirea de informații cu privire la drepturile, şansele, posibilităţile persoanelor cu risc de marginalizare şi sprijinul posibil pentru a lua decizii în cunoștință de cauză;
 • evaluare vocațională pentru cunoașterea aptitudinilor, intereselor;
 • furnizare de informații privind evoluţia pieţei muncii, cerinţele locurilor de muncă vacante, standarde ocupaționale;
 • oferirea de indormații privind posibilitățile de (re)calificare și perfecționare în vederea creșterii șanselor de încadrare în muncă;
 • identificarea locurilor de muncă;
 • consiliere prin identificarea problemei pentru care se solicită consilierea, exerciţii şi discuții legate de autocunoaștere și dezvoltare personală, comunicare, relaționare interpersonală, abilități personale, preferințe de muncă, experiențe de muncă anterioară etc.;
 • acordarea de sprijin prin instruire în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă;
 • asigurarea sprijinului în redactarea unui curriculum vitae;
 • asigurarea sprijinului privind elaborarea unei scrisori de intenție;
 • asigurarea sprijinului privind abordarea interviului de angajare;
 • medierea întâlnirilor dintre beneficiari și potențialii angajatori;
 • asigurarea de sprijin în procesul angajării, care se bazează pe individ, pe valorificarea aptitudinilor și pe competențele acestuia;
 • acordarea de sprijin în întocmirea dosarului cu actele necesare pentru luarea în evidentă la agenția locală pentru ocuparea forței de muncă;
 • oferirea de sprijin în întocmirea dosarului cu actele necesare pentru angajare;
 • însoțirea beneficiarului la medical de familie și la medical de medicina a muncii pentru eliberarea adeverinței apt pentru lucru;
 • acordarea asistenței în activitatea de semnare a contractului individual de muncă;
 • însoțirea beneficiarului la bancă pentru deschiderea unui cont curent cu un card de salariu atașat;
 • însoțirea beneficiarului la Poliția Municipală pentru obținerea certificatului de cazier judiciar;
 • însoţirea beneficiarului la agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă pentru solicitarea unor stimulente financiare ( primei de activare sau primei de inserţie);
 • monitorizare după angajare;
 • furnizare de informații angajatorilor
 • Copie – Carte de identitate;
 • Copie – Certificat de naștere;
 • Copie – Certificat de căsătorie (după caz);
 • Copie – Acte de studii (diplome, certificate de calificare profesională, foaie matricolă, adeverință);
 • Copie – Certificat de încadrare în grad de handicap;
 • Copie – acte medicale (bilete de ieșire din spital, adeverință de la medical de familie, referate de la medical de specialitate);
 • Copie – documente care atestă că persoana provine din sistemul de protecție al copilului (hotărâre, sentință civilă, adeverință);
 • Copie- cupon de venit

Persoană de contact: VÉG EMŐKE-ETELKA

Tel:  0737023689
Adresă de e-mail: caagheorgheni@yahoo.ro

Gheorgheni, str. Fogarassy Mihály nr. 4

Back to top
Sari la conținut