Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Furnizarea de servicii sociale specializate persoanelor adulte cu handicap fără posibilități de îngrijire în familie sau fără familie, cu domiciliul în județul Harghita, pentru păstrarea demnității individuale, prevenirea marginalizării și excluziunii sociale și creșterea calității vieții fiecărei persoane. Centrul dispune de 50 de locuri.

Principalele servicii oferite

  • Găzduire
  • Asistență medicală:
  • Asistență socială
  • Asistența psihologică
  • Activități de recuperare fizică
  • Asistență paleativă
  • Activități de culturale, excursii și tabere
  • Solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

– persoana adultă care solicită internarea trebuie să fie încadrată într-un anumit grad de handicap respectiv trebuie să deţină un certificat valabil de încadrare în grad de handicap;

– să aibă domiciliul sau reşedinţa pe raza administrativ teritorială a judeţului Harghita

  • Criteriile orientative de selecţie pot fi:

– persoana nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii sau acesta se află într-o stare avansată de degradare;

– nu are venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru a avea o viaţă decentă;

– nu se poate gospodării singură sau necesită îngrijire specializată;

– nu are familie (rude de gradul I, II) sau aceştia refuză sau se află în imposibilitatea de a-i oferi îngrijirea necesară;

– nu se află în întreţinerea unei sau a unor persoane obligate la acesta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare (contract de întreţinere);

– este încadrată în gradul I de handicap cu drept la asistent personal dar nu au fost identificate persoane care să îi acorde îngrijirea necesară;

La internarea în CIAPAD Gheorgheni, personalul de specialitate şi personalul medical preia beneficiarul de la rude sau reprezentanţiii legali/reprezentanţi convenţionali şi dosarul personal al acestuia de la Serviciul pentru îngrijire de tip rezidențial, de tip familial și comunitar adulți. Management de caz, din cadrul DGASPC Harghita.

Șef centru: Elekes Erika

Tel/fax: 0266-364807; 0733553075
Adresă de e-mail: ciagheorgheni@gmail.com

Str. Fogarassy Mihály, nr. 4 – Gheorgheni, jud. Harghita

LUNI – DUMINICĂ: 9:00 – 18:00

Back to top
Sari la conținut