Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu  pentru persoane adulte cu handicap a fost  înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr.94/2006 în cadrul Programului de Interes Naţional ANPH-S-2006/PIN4 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita.

– implementarea programelor individuale de reabilitare şi integrare socială elaborare de Comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap,

– asigurarea condiţiilor necesare pentru recuperarea persoanelor cu dizabilităţi şi în special a celor cu handicap locomotor şi neuromotor din centrele rezidenţiale şi din familie,

– prevenirea fenomenelor care pot determina instituţionalizarea persoanei din cauza dizabilităţii,

– integrarea socială, prevenirea izolării şi separării de comunitate a persoanelor cu dizabilităţi;

– îmbunătăţirea stării de sănătate a beneficiarilor prin acordarea tratamentului de recuperare şi reabilitare în sistem gratuit celor care deţin certificat de încadrare într-un grad de handicap în termen de valabilitate.

– electroterapie

– ultrasunete,

– masaj,

– kinetoterapie,

– hidroterapie,

-asistenţă socială

-Ciclul de recuperare durează 10 zile;

-reevaluarea se realizează la 6 luni (cu recomandarea medicului).

-să aibă vârsta minimă de 18 ani;

-să fie persoană cu dizabilitate (cu prioritate cu dizabilitate locomotorie şi/sau neuromotorie);

-să deţină certificat de încadrare în grad de handicap, PIS şi PIRIS în termen de valabilitate;

-să deţină bilet de trimitere completat de  medicul de specialitate de fizioterapie cu tratamentele prescrise;

-să aibă domiciliul în judeţul Harghita.

-biletul de trimitere, completat de medicul de specialitate fizioterapeut;

-certificat de încadrare în grad de handicap împreună cu programul individual de reabilitare şi integrare socială, în termen de valabilitate;

-copie după cartea de identitate şi acte de stare civilă;

-(după caz) copie după actul de identitate a reprezentantului legal şi după sentinţa civilă;

-adeverinţă de venit, talon pensie;

-cerere tip – descarcă cerere

Accesarea serviciului se realizează în urma recomandării făcută în biletul de trimitere eliberat de către medicul specialist iar admiterea beneficiarului în centru pentru acordarea serviciilor se realizează în baza dispoziţiei de admitere emisă de directorul general al DGASPC Harghita după analiza documentelor depuse în dosarul beneficiarului.

  • persoana adultă cu dizabilitate (locomotorie şi/sau neuromotorie cu prioritate) care are domiciliul în jud. Harghita, aflată în familie sau într-un centru rezidenţial, care deține certificat de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate.

Coordonator centru: Păncescu Matild

Membrii echipei: dr. Máthé Ildikó – medic specialist

Kinda Tünde – asistent medical balneofizioterapeut

Geréb Enikő – kinetoterapeut

Farkas Tünde – asistent social

Tel. 0724-224030

Email: crnma.odorhei@gmail.com

Mun. Odorheiu Secuiesc, str. Uzinei nr.4, jud. Harghita

Luni-Vineri: 8.00-14.30

Back to top
Sari la conținut