Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
 • Casa de tip familial din Miercurea-Ciuc, str. Ferencesek nr. 34 are o capacitate de 18 locuri, dispune de 7 dormitoare, 6 grupuri sanitare, sală de mese, cameră de zi, bucătărie, și alte spații folosite în exclusivitate de copii, precum și o curte pentru loc de joacă. Activitatea de educare și îngrijire este asigurată de 6 educatori și un îngrijitor.
 • Casa de tip familial din Miercurea-Ciuc, str. Szék nr. 127 are o capacitate de 10 locuri, dispune de 3 dormitoare, 3 băi, sală de mese, 2 holuri, alte spații folosite în exclusivitate de copii. Activitatea de educare și îngrijire este asigurată de 3 educatori și un îngrijitor, casa deținând și o curte pentru loc de joacă.
 • Casa de tip familial din Miercurea-Ciuc, str. Prieteniei nr. 10 are o capacitate de 7 locuri și este structurată în felul următor: 3 dormitoare, o cameră de zi, 2 grupuri sanitare, o sală de mese și o bucătărie și deține o curte pentru loc de joacă.

Cele trei case sunt dotate adecvat în vederea respectării intimității copiilor și a păstrării bunurilor acestora, precum și cu echipament electronic de uz casnic. Condițiile de viață, de creștere și educare a copiilor îndeplinesc prevederile legale în vigoare.

Misiunea generală a caselor este asigurarea accesului copiilor și tinerilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire de tip familial, educație, sprijin emoțional, consiliere psihologică și socială, orientare școlară, socializare și petrecere a timpului liber, servicii de pregătire pentru viața independentă, precum și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale, a adopției și integrării socio-profesionale.

 • copii cu vârsta de peste șapte ani, aflați într-una din situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 272/2004, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul sau plasamentul în regim de urgență;
 • tineri cu vârsta de până la 26 de ani, care își continua studiile o singură dată în fiecare formă de învățământ de zi, pentru care Comisia pentru protecția copilului sau instanța de judecată au dispus menținerea măsurii de protecție specială;
 • tineri care au dobândit capacitate deplină de exercițiu și au beneficiat de o măsură de protecție specială, dar care nu-și continuă studiile și nu au posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntați cu riscul excluziunii sociale, la cererea acestora, pe o perioadă de doi ani, în baza hotărârii Comisiei pentru protecția copilului sau a instanței de judecată.
 • servicii de întreținere zilnică: hrană, îmbrăcăminte, igienă zilnică etc.;
 • servicii sociale;
 • servicii de educare non-formală, organizarea timpului liber, precum și pregătirea pentru evenimente semnificative;
 • servicii de dezvoltare a deprinderilor sociale, respectiv de integrare profesională.

Accesul copilului/tânărului în Casele de tip familial din cadrul Complexul de servicii se realizează numai pe baza dispoziției directorului general al DGASPC Harghita privind instituirea plasamentului în regim de urgență, sau după caz, hotărârea Comisiei pentru protecția copilului Harghita, ori sentința civilă a instanței de judecată privind instituirea măsurii de protecție specială.

 • Casa de tip familial din Miercurea-Ciuc, str. Ferencesek, nr. 34

telefon: 0733553053; 0733553065

email: csmciuc@gmail.com

 • Casa de tip familial din Miercurea-Ciuc, str. Szek, nr. 127

telefon: 0733553065 (șef complex)

email: csmciuc@gmail.com

 • Casa de tip familial nr. 8, din Miercurea-Ciuc, str. Prieteniei, nr. 10

telefon: 0733553065

email: csmciuc@gmail.com

Beneficiarii potențiali au posibilitatea de a vizita Casele de tip familial pentru a cunoaște condițiile de locuit și de desfășurare a activităților/serviciilor, pe baza programării în prealabil.

Back to top
Megszakítás