Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Extinderea și reamenajarea Centrului de Îngrijire și Asistență Gheorgheni și asigurarea dotărilor necesare

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013.

Implementarea proiectului „Extinderea și reamenajarea Centrului de Îngrijire și Asistență Gheorgheni și asigurarea dotărilor necesare”, a presupus investiții de 3,51 milioane lei. Proiectul a prevăzut renovarea, recompartimentarea construcției existente a Centrului de Îngrijire și Asistență Gheorgheni, precum și construirea unui corp nou, alăturat celui existent. Perioada de implementare a proiectului a fost între aprilie 2011 – aprilie 2013, și a fost finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013, (POR), Axa 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenție “Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.

Back to top
Megszakítás