Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI HARGHITA O R G A N I Z E A Z Ă Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant conform art. 7 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, MANAGER DE PROIECT – pe durată determinată La PROIECTUL contract de finanțare POCU „Reducerea numărului de copii și tineri instituționalizați în județul Harghita prin furnizarea serviciilor de prevenire a separării copilului de familie și a serviciilor de tip familial” respectiv PROIECTUL contract de finanțare POR „Creșterea gradului de acoperire a nevoilor de servicii sociale în județul Harghita prin dezinstituționalizarea copiilor aflați în grija statului și dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate”.

Attachments

Back to top
Sari la conținut