Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

„Desfiinţarea Centrului de Plasament Bilbor şi înfiinţarea unei case de tip familial pentru copii în localitatea Bilbor, judeţul Harghita”

În cadrul Programului Operațional Regional REGIO 2014-2020 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Harghita, instituție subordonată Consiliului Județean Harghita  a semnat un contract de finanțare pentru reabilitarea unui imobil existent în vederea înfiinţării unei  case de tip familial pentru 12 copii, care în momentul de faţă trăiesc în Centrul de Plasament Bilbor.

 Proiectului intitulat „Desfiinţarea Centrului de Plasament Bilbor şi înfiinţarea unei case de tip familial pentru copii în localitatea Bilbor, judeţul Harghita” are menirea de a îmbunătăți condițiile de viață pentru cei 12 de copii implicaţi în procesul de dezinstituţionalizare prin dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate.

Obiectivul general al proiectului urmărește scoaterea acestor copii din sistemul instituționalizat, integrarea lor în comunitate, prin case de tip familial și creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale în județul Harghita.

Perioada de implementare a proiectului este de 32 de luni, în perioada 12.10.2020 – 31.05.2023 și este cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Valoarea totală a contractului este de 3.279.695,95  lei, din care 3.199.427,09 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, diferența – aproape 80.268,86 lei – fiind suportată de Consiliul Județean Harghita prin DGASPC Harghita.

Scopul investiției constă în creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale a judeţului Harghita, prin reabilitarea unui imobil existent pentru înfiinţarea unei  case de tip familial şi oferirea mai multor tipuri de servicii pentru sprijinirea şi dezvoltarea grupului ţintă. De asemenea, prin proiect se urmăreste îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru cei 12 copii implicaţi în procesul de dezinstituţionalizare prin dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate; realizarea unei case de tip familial şi dotarea casei cu toate mijloacele necesare asigurării condiţiilor de viaţă normale.

Casa de tip familial va fi amplasată în centrul localitătii Bilbor, în imediata apropiere a Dispensarului medical, Ambulanță, Școala Gimnazială O.C. Tăslăuanu, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor, bibliotecă, poștă, magazine, piața agro-alimentară, biserică și stația de autobuz.

Pe termen mediu şi lung, prin implementarea acestui proiect copiii vor trăi într-un mediu mai apropiat de cel familial, mai puţin aglomerat, benefic asupra calităţii vieţii lor. Fiind în grupuri mai mici, în casa de tip familial, relaţia beneficiar –angajat va fi mai apropiată.

Pe termen lung, beneficiarii proiectului, vor avea o viaţă mai bună, o copilărie mai fericită cu mai multe şanse de dezvoltare şi integrare în societate.

Serviciile sociale care vor fi furnizate în cadrul casei de tip familial sunt: îngrijire, găzduire, ali-mentație, educație formală și nonformală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, dar și activități de organizare a timpului liber.

Back to top
Sari la conținut