Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

CareComp – Dezvoltarea competențelor educatorilor și îngrijitorilor din sistemul de protecție a copilului în contextul tranziției de la îngrijire instituțională la cea comunitară

Proiectul s-a desfășurat în perioada septembrie 2014 – august 2016, și a fost finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+.

În contextul reformării sistemului de protecție a copilului și al tranziției de la îngrijire instituțională la cea comunitară, toate țările se confruntă cu provocarea de a schimba cultura instituțională, prin dezvoltare continuă a competențelor îngrijitorilor și asistenților maternali care au în îngrijire copii dezavantajați, expuși la riscul de excluziune socială.

Pentru a facilita dezvoltarea abilităților transversale ale îngrijitorilor și asistenților maternali, proiectul Care Comp și-a propus următoarele obiective:

  • Dezvoltarea competențelor profesionale ale formatorilor care susțin munca educatorilor și asistenților maternali, oferindu-le un curriculum de formare, materiale de instruire aferente, cât și modele de bună practică pentru a fi utilizate în activitatea lor de zi cu zi.
  • Dezvoltarea competențelor transversal ale îngrijitorilor și ale asistenților maternali în domenii precum: rezolvarea conflictelor, munca în echipă, comunicarea verbală și non-verbală, gândirea creativă, gândirea critică, competențe de învățare, planificarea activităților, evaluare etc.

Centre de intervenție de criză sau de plasament, care angajează lucrători de tineret (termen folosit în sens larg) pe bază de contract sau de voluntariat, se confruntă cu o provocare imensă luând în considerare complexitatea situațiilor și mediile din care provin tinerii și privind faptul că deseori personalul nu este încă competent pentru abordarea acestor probleme.

Back to top
Sari la conținut