Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

„VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”

VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” – Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin  furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice   Contract POCU: 465/4/4/128038

Proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” are ca obiectiv general îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice, prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate care va cuprinde 42 de locuințe protejate, precum și servicii integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională.

Scopul serviciului social „Locuință protejată” este asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială, prin asigurarea asistenței de specialitate pentru victimele violenței domestice: găzduire cu capacitate redusă de până la 6 locuri, pe o perioadă de 12 luni, în funcție de complexitatea cazului.

Back to top
Skip to content