Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

„Reducerea numărului de copii și tineri instituționalizați în județul Harghita prin furnizarea serviciilor de prevenire a separării copilului de familie și a serviciilor de tip familial”

Proiectul „Reducerea numărului de copii și tineri instituționalizați în județul Harghita prin furnizarea serviciilor de prevenire a separării copilului de familie și a serviciilor de tip familial” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. Valoarea totală a proiectului este de 8.249.406,88 lei, din care 5.910.519,50 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, iar diferența – 2 338 887.38 lei – este suportat de Consiliul Județean Harghita prin DGASPC Harghita. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, în perioada 08.05.2020 – 07.05.2023.

Proiectul va asigura serviciile sociale furnizate în cadrul complexului de servicii de tip familial realizat prin proiectului „Creșterea gradului de acoperire a nevoilor de servicii sociale în județul Harghita prin dezinstituționalizarea copiilor aflați în grija statului și dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate” în orașul Cristuru-Secuiesc.

Beneficiari proiectului vor fi cei  24 de copii cu dizabilități care trăiesc în momentul de față în Centrul de Plasament pentru Copii cu Handicap Sever Cristuru-Secuiesc, dar și cei 126 de copii din oraș și din împrejurimi, precum și pentru părinții acestora, care vor folosi Centrul de Consiliere și Sprijin.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numărului de copii și tineri instituționalizați în județul Harghita prin furnizarea serviciilor de prevenire a separării copilului de familie și a serviciilor de tip familial.

În cadrul Centrului de Consiliere și Sprijin vor fi asigurate servicii de evaluare psihologică, consiliere pentru copii și tineri, individuală și de grup, terapie educațională și ludoterapie, sprijin socio/psiho/educativ pentru copiii aflați în situații de risc, luminoterapie, meloterapie, sprijin psihoemoțional, pregătire pentru mutare, activități de prevenție a violenței și consumului de droguri și a altor substanțe nocive, prevenția abandonului familial și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă. Totodată, în centru vor avea loc ateliere de creație, activități educative, inclusiv pentru un stil de viață sănătos, activități recreative și de socializare/integrare adecvate grupului, kinetoterapie cu aparate medicale, masaj și jocuri de mișcare. În casele de tip familial vor fi furnizate următoarele servicii sociale: îngrijire, găzduire, alimentație, educație formală și nonformală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, servicii zilnice de ocrotire (pentru hrană, îmbrăcăminte și echipamente), dar și activități de organizare a timpului liber.

Back to top
Skip to content